Logo Overbruggen met tekst

WAT NIET OP ELKAAR AANSLUIT MET ELKAAR VERBINDEN

‘Overbruggen’ is een documentaire, die wil inspireren en kapstokken bieden. Hoe kan een organisatie het engagement opnemen om structureel mee te werken aan het realiseren van bruggen in de strijd tegen armoede en het realiseren van grondrechten.

Met deze documentaire richten we ons naar mensen die voor beweging kunnen zorgen binnen hun organisatie of in de samenleving. Wat kan en moet een organisatie doen om tot duurzame bruggen te komen? Om structurele oplossingen te realiseren? Om, zoals iemand het zegt in de documentaire ‘niet telkens opnieuw water naar de zee te dragen’?

Hoe kan je dus, in de taal van onze documentaire, een brugorganisatie zijn?

Documentaire

Het dagboek

Een vrouw vertelt in vier fragmenten uit haar dagboek anoniem over haar werk als brugfiguur met een jonge tienermoeder en haar context. Wie is die brugfiguur? Wie is die tienermoeder? Dat is eigenlijk niet van belang. Het is een universeel verhaal dat zich overal kan afspelen. De brugfiguur reflecteert kwetsbaar over zichzelf, haar werk en haar relatie met de jonge tienermoeder, haar gezin en haar context.

De helicopterview

Bruno Vanobbergen, Vlaams Kinderrechtencommisaris en Tine Van Regenmortel, doctor in de psychologische wetenschappen (KULeuven) bekijken het geheel vanuit een helicopterview. Met expertise en kennis van zaken. Vanuit een voeling met de thema’s, waarover het gaat: de strijd tegen armoede, de realisatie van de grondrechten, de ‘plek’ die gezinnen met (jonge) kinderen mogen krijgen in deze samenleving.

De ronde tafel

Aan de ronde tafel zitten 5 mensen: Luc Deneffe van de Wissel, Karin Nelissen van buurtwerk ’t Lampeke, Theo Vaes van ArmenTeKort, Tine Trekker van MFC Combo en Samira Wymeersch van het het project brugfiguren stad Gent. Inspirerende mensen uit diverse organisaties, met een verschillende achtergrond. Allemaal met een goesting en een ambitie om bruggen te bouwen. Zij luisteren naar de dagboekfragmenten en gaan samen in gesprek.

Duo's aan de brug

In ‘Overbruggen’ zijn er ook twee duo-gesprekken aan een brug. Een gesprek met Barbara Van Dael en Hamdan (Layla) Mimount (buurtwerk ’t Lampeke) en een gesprek met Greet Janssens en Kimberly Decock (de Shelter). Ze gaan in gesprek over hun traject en hun relatie. Met een focus op bruggen naar de verschillende grondrechten. Met een duidelijk geloof in het vertrekken vanuit eigen krachten. Ze kijken terug en blikken vooruit naar de toekomst.

Magazine

Download het magazine

Download het magazine 'Overbruggen'

Rapport

‘Overbruggen’ is meer dan een documentaire. Het is ook het samen realiseren van het rapport ‘Een drievoudige inbedding voor kwetsbare gezinnen: over brugfiguren, brugorganisaties en hun netwerk’. Het HIVA (KULeuven) nam de niet evidente opdracht aan om dit rapport te schrijven. Het volledige rapport vind je hier terug. In het magazine vind je een artikel ‘het rapport in een notendop’.Waarom dit rapport?
We willen het werken met brugfiguren, maar nog belangrijker het realiseren van brugorganisaties in beeld brengen. Het rapport wil taal geven aan organisaties en beleid. Het rapport verwoordt inzichten en ondersteuning en biedt kapstokken aan. Om de strijd tegen armoede duurzaam te realiseren, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen.

Download het rapport

Download het rapport ‘Een drievoudige inbedding voor kwetsbare gezinnen: over brugfiguren, brugorganisaties en hun netwerk’

Presentatie 27.11.2018

Op 27 november 2018 presenteerden wij deze documentaire & rapport in het Depot te Leuven voor een divers publiek van meer dan 350 mensen. Je kan hier de bijdrages van de verschillende sprekers bekijken en beluisteren.

De Troubadours

Troubadours brengen met ‘Sur le Pont’ eerlijke ontroering. De Troubadours zijn jong en gepassioneerd, zingen over wat hen bezig houdt of dansen hun verhaal. Troubadours is een samenwerking tussen De Wissel vzw en Artistiek Collectief Barranja.

Contact

Buurtwerk 't Lampeke

Buurtwerk 't Lampeke VZW

Riddersstraat 147

3000 Leuven

www.lampeke.be

'Overbruggen' bouwt verder op de documentaire 'Trajecten van Hoopverlening'